Regulamin korzystania ze strony

Poniższe zasady i warunki korzystania odnoszą się do strony KasynoOrzel.eu

  • Wszelkie odniesienia do „Strony internetowej”, „Strony”, „Platformy” bądź „Portalu” dotyczą bezpośrednio www.kasynoorzel.eu
  • Indywidualnie odniesienia „My”, „Nas” i „Nasz” (oraz pozostałe przypadki zaimków rzeczowych i przymiotnych w 1. os. l. mn.) w „Regulaminie strony” (zwanym dalej „Warunkami korzystania” bądź „Umową”) dotyczą strony KasynoOrzel.eu
  • Zwroty „Ciebie”, „Twój”, „Wasz” (oraz pozostałe przypadki zaimków rzeczowych i przymiotnych w 2. os. l. poj.  i 2. os. l. mn.) odnoszą się do osób odwiedzających Stronę internetową oraz odbiorców treści Portalu

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strony internetowej, wszystkich aplikacji, oprogramowania i usług (dalej łącznie nazywanych “Usługami”) dostępnych na Portalu internetowym z wyjątkiem sytuacji określonych w odrębnej umowie.

Korzystanie z Witryny i dostęp do niej są oferowane po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, bez modyfikacji ich treści. Odwiedzając tę Witrynę i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na warunki zawarte w Umowie.

Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z Umową, ponieważ każde indywidualne wejście na Stronę jest jednoznaczną zgodą na podporządkowanie się Regulaminowi korzystania z Witryny.

Jeśli nie możesz w pełni zgodzić się z niniejszą Umową, zalecamy opuszczenie Witryny. Jeśli nie zaakceptujesz treści Umowy, nie będziesz posiadać uprawnień do korzystania z Witryny.

Zastrzegamy sobie pełne prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji i poprawek, które uznamy za zgodne z Umową. Te mogą pojawić się w treści Umowy bez konieczności powiadamiania o tych zmianach użytkowników Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny zakłada, że wszelkie takie uznaniowe zmiany będą uważane za akceptację nowej Umowy.

Akceptacja i zgodność z niniejszą Umową jest jedynym warunkiem, pod którym użytkownik ma dostęp do Strony i prawo korzystania z niej.

Odwiedzając Kasynoorzel.eu, akceptujesz następujący Regulamin:

 

1. Wszystkie treści publikowane na łamach tej Witryny mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynik jakichkolwiek działań na podstawie tego, co przeczytasz na Stronie. Obejmuje to treści także wysyłane przez Nas za pośrednictwem e-mail marketingu.

2. Nie jesteśmy wirtualnym bądź mobilnym operatorem hazardowym, dlatego nie podejmujemy ani nie ułatwiamy dokonywania  transakcji finansowych związanych z obstawianiem zakładów lub grą kasynową za prawdziwe pieniądze.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny (ani żadnej jej części) w celu jakichkolwiek nielegalnych działań i zgadza się korzystać z niej zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawnymi. Użytkownik zobowiązuje się stronić od działań, które mogą doprowadzić do poniesienia przez Nas strat, szkód, zobowiązań, kosztów lub wydatków poniesionych na skutek naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zgadza się nie załączać i/lub przesyłać za pośrednictwem Witryny (ani żadnego z powiązanych z nią serwerów i usług) wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, ani innych szkodliwych treści, które mogą zakłócać lub zaszkodzić standardowemu i właściwemu funkcjonowaniu strony, komputera, sieci internetowej bądź urządzenia mobilnego.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia i nieszerzenia wirtualnych odnośników (zwanych hiperłączami) do Strony. Zabroniony jest dostęp oraz próby dostępu do interfejsu Strony.

6. Zabronione jest zamieszczanie i szerzenie treści na/poprzez Stronę, które inni Użytkownicy mogą uznać za obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, nieprzyzwoite bądź wywołujące niepokój. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takich treści bez wcześniejszego powiadomienia o takiej decyzji bądź/i wyjaśnieniu jej.

7. Nie możemy zagwarantować, iż Witryna jest całkowicie pozbawiona błędów i wad. Wszystkie treści są dostarczane w celach informacyjnych i Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania podejmowane w związku z treściami szerzonymi na łamach Witryny. Jedyną opcją, która przysługuje Użytkownikom w przypadku niezadowolenia z powodu użytkowania Witryny, jest zaprzestanie korzystania z Niej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania, w tym pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe lub karne, a także za utracone korzyści materialne.

8. W celu zapewnienia jeszcze większej wartości naszym Użytkownikom zastrzegamy sobie prawdo do udostępnienia linków do innych stron internetowych i wirtualnych źródeł. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Kasynoorzel.eu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność tych zasobów. Nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio lub pośrednio, za praktyki dotyczące polityki prywatności lub treści (w tym treści wprowadzających w błąd lub zniesławiających) tych stron internetowych, w tym (bez ograniczeń) reklam, produktów lub inny materiałów i usług tam dostępnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub przestępstwa spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z korzystaniem z tych treści, produktów i reklam.

9. Wszyscy reklamodawcy na Stronie i My sami jesteśmy związani kodeksami postępowania wdrożonymi w ustawie o licencjonowaniu gier hazardowych i ich promocji z 2014 r. Poniżej znajduje się podsumowanie głównych założeń:

a). Nie dopuścić, aby hazard był źródłem przestępstwa i/lub nieporządku, oraz by nie był powiązany z przestępstwem lub występkiem i/lub nie był wykorzystywany do promowania przestępczości;

b). Zagwarantować, że hazard jest prowadzony w uczciwy i otwarty sposób; i

c). Chroń nieletnich i inne narażane na krzywdy osoby przed hazardem.

10. Kasynoorzel.eu stoi na straży powyższych postulatów i zawsze postępuje zgodnie z tymi założeniami.

11. Należy pamiętać, że przesyłając treści do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczając posty i komentarze na tej Stronie, w tym wszelkie recenzje kasyn, pytania, zdjęcia lub filmy, opnie, sugestie, pomysły itp., Użytkownik udziela Kasynoorzel.eu ekskluzywnego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni licencjonowanego prawa do (a) używania, reprodukcji, modyfikacji, edycji, tłumaczenia, dystrybucji, publikowania, tworzenia dzieł pochodnych i publicznego wyświetlania tych treści na całym świecie w dowolnych mediach, obecnie istniejących lub później opracowanych; oraz (b) używania nazwy przesłanej w związku z takim Zgłoszeniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kasynoorzel.eu może zdecydować o przyznaniu autorstwa tych treści wedle uznania.

12. Kasynoorzel.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dezinformacje wyrażone dosłownie i dorozumiane. Mimo iż zawsze dokładamy wszelkich starań, aby Nasza Strona internetowa była dostępna bez żadnych błędów i przeoczeń, Kasynoorzel.eu nie gwarantuje bezbłędności dostarczanych informacji oraz stron internetowych pochodzenia trzeciego połączonych z naszą witryną.

13. Wszelkie materiały i linki na tej stronie są używane i otwierane na ryzyko Użytkownika. Kasynoorzel.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio wynikające z materiałów dostępnych na tej Stronie i stronach promowanych na łamach Kasynoorzel.eu.

14. Kasynoorzel.eu nie oferuje rezydentom USA możliwości hazardu za prawdziwe pieniądze ani możliwości rejestracji w kasynach online. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą rejestrować się i grać w darmowe gry kasynowe na naszej stronie oraz w partnerskich kasynach, ale partnerskie kasyna na prawdziwe pieniądze mogą oferować ograniczone usługi.

15. W obowiązku Użytkownika jest potwierdzenie, iż gry hazardowe online są dozwolone w kraju, który zamieszkuje, oraz że posiada On minimalny wiek uprawniający do hazardu i czytania zawartości tej witryny. Jego obowiązkiem jest również zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi hazardu narzuconymi przez kraj i/lub stan oraz miejscowość zamieszkania.

16. Wszystkie treści publikowane na Kasynoorzel.eu są chronione prawem autorskim, nielegalne wykorzystanie, rozpowszechnianie i powielanie tych materiałów stanowi naruszenie praw autorskich i/lub przepisów o znakach towarowych.